Συγγραφική δραστηριότητα
Home

 

                  

 

Τέλος αναπτύσσουμε την εκπόνηση συγγραμμάτων που είναι αναγκαία για τον Αξιωματικό μίας ΠΒΧ μονάδας, τον υπεύθυνο ΠΣΕΑ κλπ. και λείπουν από τη χώρα μας σε αυτή τη μορφή.

 

Τα συγγράμματα αυτά περιλαμβάνουν με όσο πιο κατανοητή μορφή τόσο τις επιστημονικές έννοιες των φυσικών, χημικών ή βιολογικών κινδύνων, όσο και τον τρόπο που πρέπει αυτοί οι κίνδυνοι να αντιμετωπιστούν στην πράξη, τόσο από στρατιωτικές όσο και από πολιτικές μονάδες.