Σέρβις
Home

 

                  

 

Τόσο για την επιδιόρθωση των ανωτέρω προϊόντων μας, καθώς και των ειδών που αντιπροσωπεύουμε, αλλά και για τυχόν μεταγενέστερο απαιτούμενο έλεγχο της καταλληλότητας τους, μπορούμε να σας καλύψουμε με το ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΕΡΒΙΣ του κατασκευαστή.

 

Έλεγχος φίλτρων

Θάλαμος απολύμανσης στολών, οργάνων και εξοπλισμού

Έλεγχος λειτουργίας οργάνων μέσω Η/Υ