Μελέτες περιβάλλοντος
Home

 

                  

 

Τέλος με μία ομάδα συνεργατών, και χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό με όργανα μέτρησης τοξικών αερίων κλπ που διαθέτουμε, αναλαμβάνουμε την εκτέλεση μελετών για:

  •        Συνθήκες Ασφαλούς Εργασίας,

  •       Προστασία Περιβάλλοντος, κλπ σε μεγάλες χημικές βιομηχανίες της χώρας μας.