Λογισμικό
Home

 

                  

 

Για την καλλίτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας σε γνώσεις που αφορούν τα προσφερόμενα είδη μας, η εταιρεία μας έχει προχωρήσει: 

τόσο σε ανάπτυξη αντίστοιχων προγραμμάτων λογισμικού, που θα λειτουργούν στο INTERNET και θα επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε πληροφοριακά στοιχεία των προϊόντων μας,

όσο και στην ανάπτυξη ειδικότερων προγραμμάτων για διαχείριση τοξικών ουσιών κλπ.

 

 

Έτσι το ανωτέρω πρόγραμμα (δεξιά φωτογραφία) ανεπτύχθη για λογαριασμό του ΠΣ, και αποβλέπει στο να ευρίσκονται άμεσα όλες οι ιδιότητες μίας χημικής ουσίας και ο τρόπος εξουδετέρωσης της, με αναζήτηση σε διάφορες βάσεις δεδομένων (πηγές βιβλιογραφίας).