Ιστορικό
Home

 

                  

 

Η ΒΙΑΝΑ ΑΒΕΤΕ (Ανώνυμη Βιομηχανική, Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία) ασχολείται από το 1960 με την κατασκευή Μέσων Προστα­σίας της Αναπνοής, όπως:

 •  Προσωπίδες και Φίλτρα Αερίων διαφόρων τύπων για τη Βιομηχανία, τη Ναυτιλία, τη Γεωργία, την      Αστυνομία, το Στρατό και τα ΠΣΕΑ (Πολιτική Άμυνα), ως και

 •  Συστήματα Παροχής Αναπνεύσιμου Αέρα για τροφοδοσία σε κλειστούς χώρους στερούμενους οξυγόνου, κλπ. 

 

Τα είδη αυτά κατασκευάζονται με αποκλειστικά δική μας τεχνολογία, που αρχικά αναπτύχθηκε με τη μελέτη αντίστοιχων ξένων προϊόντων. Όμως η 45-ετής απόκτηση τεχνογνωσίας στον τομέα αυτόν, καθώς και σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις, μας οδήγησαν σε προϊόντα καθαρά δικού μας σχεδιασμού, σε πλήρως εξοπλισμένες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις:

 

Σύγχρονη παραγωγή προσωπίδων.

Έλεγχοι Ποιότητας και Έρευνα & Ανάπτυξη.

 

Συνοπτικά σας γνωρίζουμε για την εταιρεία μας ότι:

 •  Το 1972 μετεγκαταστάθηκε στη βιομηχανική περιοχή Κορωπίου, σε ιδιόκτητο γήπεδο 6 στρεμ­μάτων.

 •  Οι κτιριακοί της χώροι καλύπτουν σήμερα  2.500 m2.

 •  Έχει πλήρεις εγκαταστάσεις παραγωγής, έρευνας και εκπαίδευσης.

 •  Οι επενδύσεις της για την ανάπτυξη των προϊόντων της χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία.

 •  Έχει πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή για προσωπίδες αερίων και φίλτρα.

 •  Το εταιρικό της κεφάλαιο είναι σήμερα 550.000 €.

 • Από το 1997 η εταιρεία είχε αναπτύξει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά AQAP 110 (το αντίστοιχο του ISO 9001 για τον αμυντικό τομέα) που το 2002 αναβαθμίσθηκε με το ISO 9001:1994 και το 2004 αναβαθμίσθηκε με το ISO 9001:2000.

 •  Είναι από τις λίγες εταιρείες στον κόσμο που έχει τη δυνατότητα να εκτελεί χημικούς ελέγχους με κανονικές Χημικές Πολεμικές Ουσίες και

 • βιολογικούς ελέγχους με Εργαστηριακά Μικρόβια!

 • Σήμερα απασχολεί 35 άτομα, από τα οποία τα 4 είναι επιστήμονες ανωτάτης εκπαίδευσης.

 • Συνεργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας.

 • Τα προϊόντα της είναι εφοδιασμένα με NSN (αριθμό ονομαστικού ΝΑΤΟ) και εξάγονται τόσο σε αραβικές όσο και σε ευρωπαϊκές χώρες.

 • Έχει προχωρήσει και σε ανάπτυξη αντιδότων και απολυμαντικών ουσιών.

 •  Τέλος υπάρχουν συνεχή αιτήματα ξένων χωρών για τη μεταφορά τεχνολογίας μας σε αυτές, τόσο για

 •  q     Εγκατάσταση εργοστασίων κατασκευής προσωπίδων και φίλτρων, όσο και για

 •  q     Εγκατάσταση εργαστηρίων ελέγχου και έρευνας για τα είδη αυτά.

Η εξέλιξη της διοφθάλμιας μάσκας αερίων από τη ΒΙΑΝΑ 

 Προσωπίδα   Β-3
(έτος 1955)

Προσωπίδα   Β-31
(έτος 1965)
Προσωπίδα   Β-32
(έτος 1971)
Προσωπίδα   COBRA
(έτος 1988)

 

Έτσι η λέξη «προσωπίδα» στην ελληνική αγορά είναι πλέον συνυφασμένη με τη λέξη «ΒΙΑΝΑ»!

 Σήμερα η εταιρεία μας έχει καθετοποίησει την παραγωγή προσωπίδων και φίλτρων με την προμήθεια συγχρόνων μηχανημάτων επεξεργασίας ελαστικού και πλαστικού. Διασφαλίζουμε δε την ποιότητα των προϊόντων μας με την ανάπτυξη και εγκατάσταση πρωτοποριακών διατάξεων δικού μας σχεδιασμού, τόσο για την παραγωγή, όσο και για τους ελέγχους ποιότητας:

 

Αυτόματη διάταξη συναρμολόγησης προσωπίδων.

Έλεγχος βαθμού βουλκανισμού των ελαστικών
μορφωμάτων σε πραγματικό χρόνο!

 

Ως εκ τούτου τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στις πιο αυστηρές απαιτήσεις. Η τωρινή παραγωγική δυνατότητα της εταιρείας μας φθάνει τις 250 προσωπίδες και τα 2.000 φίλτρα χημικού πολέμου το 24-ωρο!