Ερευνητική δραστηριότητα
Home

 

                  

Η εταιρεία διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια στους τομείς ρόφησης τοξικών αερίων, κατακράτησης σωματιδίων και τεχνολογίας ελαστικού, τόσο για τον έλεγχο της ποιότητας της παραγωγής, όσο και για ερευνητικούς σκοπούς (μετρήσεις με μίγματα ΧΠΟ κλπ):

 

Διάταξη μέτρησης του χρόνου διάτρησης ενός φίλτρου σε μίγματα τοξικών αερίων!

Όργανα μέτρησης των ιδιοτήτων του ελαστικού, του βουλκανισμού του κλπ.

 

Ειδικά στον τομέα της ρόφησης τοξικών αερίων η εταιρεία μας έχει αναπτύξει τα τελευταία 10 χρόνια δική της τεχνογνωσία στον τομέα της αποτίμησης των διαχωριστικών ιδιοτήτων φίλτρων με ενεργό άνθρακα ή με πολυμερικά μικροπορώδη υλικά, σε συνάρτηση με την μικροπορώδη δομή και την κατεργασία της εσωτερικής των επιφάνειας.

 

Συνεχείς δε επισκέψεις μας σε εργαστήρια και σεμινάρια του εξωτερικού βελτιώνουν τον σχεδιασμό των εργαστηριακών μας διατάξεων και των χρησιμοποιούμενων συσκευών. Έτσι είμαστε από τις λίγες εταιρείες στον τομέα μας με δυνατότητα ελέγχων με πραγματικές ΧΠΟ και όχι με προσομειωτές τους!