Εμπορική δραστηριότητα
Home

 

                  

Παράλληλα ολοκληρώσαμε και το πρόγραμμα αντιπροσωπειών, επιλέγοντας την αντιπροσώπευση ξένων κατασκευαστικών Οίκων για την προώθηση των προϊόντων τους στην Ελλάδα, εφ' όσον:

·       τα προϊόντα τους ολοκληρώνουν το προσφερόμενο πρόγραμμα της εταιρείας μας,

·       προσφέρονται σε σωστές τιμές και

·       η πολιτική των ξένων Οίκων για την προώθηση των προϊόντων τους στην Ελλάδα συμφωνεί με τη δική μας, έτσι όπως αποκρυσταλλώθηκε από την 45-ετή εμπειρία μας.

Η δραστηριότητά μας στις αντιπροσωπείες αρχίζει από το 1978, και έτσι υπάρχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό τον τομέα, στον οποίο έχουμε εξελιχθεί ως οι κυριότεροι προμηθευτές πολλών μεγάλων κρατικών υπηρεσιών. Τα προϊόντα αυτά, στα οποία  προστίθενται συνεχώς και καινούργια,  διατίθενται από τη θυγατρική μας εταιρεία ΒΙΑΝΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΕ, ώστε να μην επηρεάζεται το καθαρά κατασκευαστικό έργο της ΒΙΑΝΑ ΑΒΕΤΕ. Αναφέρονται δε ενδεικτικά κατά κατηγορία τα εξής:

 

1. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

 

 

<

Μετρητής χειρός με ανάλυση της ΧΠΟ και κατά αέριο και όχι μόνο κατά κατηγορία, με τη μέθοδο IMS, τύπου RAID-M”.

Φορητός Αέριος Χρωματογράφος / Φασματογράφος Μάζας, που μπορεί να μετρήσει οποιαδήποτε χημική ουσία στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος, τύπου  HAPSITE”.

Μεταφερόμενος Αέριος Χρωματογράφος / Φασματογράφος Μάζας (GC/MS), στρατιωτικών προδιαγραφών, που μπορεί να μετρήσει οποιαδήποτε χημική ουσία,  τύπου MM-2”.

Μεταφερόμενος επί οχήματος τηλεμετρητής ΧΠΟ περιοχής 5 χλμ,  για στρατιωτική και πολιτική χρήση, με τη μέθοδο IR, τύπου RA-PID.

 

2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

 

Ανιχνευτής συνεχούς ελέγχου σωματιδίων με παράλληλο έλεγχο βιολογικής δραστηριότητας τους (“Trigger Generic Detection”), τύπου
“UVAPS”.

Φορητό εργαστήριο συλλογής, ανίχνευσης και ταυτοποίησης βακτηρίων, σπορίων, ιών και τοξινών με φθοροσιμετρία, τύπου Bio-HAZ”.

Μεταφερόμενο όργανο ανίχνευσης και ταυτοποίησης βακτηρίων, σπορίων και ιών με τη μέθοδο PCR (6 ουσίες σε 20 λεπτά), τύπου APSIS”.

«Κατηγοριοποιητής» συνεχούς ανίχνευσης και κατηγοριοποίησης (“Classi­fier”)  βακτηρίων, σπορίων και τοξινών, τύπου  CBMS Block III”.

 

3. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

 

Δοσίμετρο β, γ, x ακτινοβολίας, στρατιωτικών προδιαγραφών, τύπου
AN-UDR-13”.

Μετρητής με ενοποιημένους αισθητήρες ακτινοβολιών α, β, γ, n και του μεγαλύτερου μέρους της x, μέτρησης και ισοδύναμης δόσης και κατάδειξης των σημείων μέτρησης μέσω GPS, τύπου  “SVG-2”.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης ΒΠΟ τύπου “BIDS” (Biological Integrated Detection System) σε όχημα Hummer.

Όχημα δικού μας σχεδιασμού ανίχνευσης ΠΒΧ ουσιών, με δυνατότητα και αποβίβασης ομάδας επέμβασης για εργασίες διάσωσης και περισυλλογής θυμάτων και επιστροφής τους στο όχημα, τύπου  «ΑΥΤΟΛΥΚΟΣ».

  

5. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΟΒΙΔΕΣ

 

>

Ανιχνευτής εκρηκτικών ουσιών επί ατόμων, σε επίπεδα ίχνους, εντός 8 δευτερολέπτων, χωρίς ψευδοσυναγερμούς από άλλες μυρωδιές κλπ, με τη μέθοδο MS, τύπου SCA-NEX”.

Ανιχνευτής χημικών ουσιών μέσα σε πυρομαχικά (για την αποφυγή καταστροφής τους με έκρηξη), με απορρόφηση ακτινοβολίας n και εκπομπής χαρακτηριστικού φάσματος ακτίνων γ, τύπου  NIGAS”.

 

6. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

 

Line Callout 2: Βραχίων
Line Callout 2: Αισθητήρας

Τηλεαρπάγη συλλογής ραδιενεργών και τοξικών υλικών, τύπου  Mod. 833”.

Σετ εργαλείων συλλογής ΠΒΧ ουσιών, τύπου NBC Sampling Kit”.

Ανυψούμενος βραχίονας με κυκλικό δειγματολήπτη εδάφους στην άκρη του, επί  οχήματος.

Αναρροφητής σταγονιδίων με διαχωρισμό τους κατά διάμετρο, τύπου Improved Liquid Sampler”.

 

 

7. ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΒΧ-ΟΥΣΙΕΣ

 

<

Η Ελληνική προσωπίδα χημικού πολέμου, τύπου COBRA”.

Η στολή χημικού πολέμου SARATOGA.
Εξόπλισε τα Σώματα Ασφαλείας μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Κουκούλα διαφυγής από χημικά ή πυρκαγιά.

Αεροστεγής αεριζόμενη στολή στρατιωτικών προδιαγραφών, τύπου ABC-92”.

 

8. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΒΧ-ΟΥΣΙΕΣ

 

 

ΠΒΧ φίλτρα οχημάτων, αρμάτων και πλοίων.

ΠΒΧ φίλτρα καταφυγίων.

ΠΒΧ προστασία κτιρίων.

Αυτό-αναπτυσσόμενη σκηνή ΠΒΧ προστασίας με μεταλλικό ή φουσκωτό σκελετό.

 

9. ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ

 

Αυτοενέσεις Mark I”, “Combopen και χάπια Pyridostigmine Tabs για αέρια νεύρων.

Αμπούλες εισπνοής για κυανιούχες ΧΠΟ τύπου Amyl Nitrite Inhalant USP”.

Πανάκια απολύμανσης δέρματος και ατομικού εξοπλισμού τύπου  M291” & M295”.

Η ελληνική αλοιφή ANTIGAS για καυστικές ουσίες και νεύρων!

 

 

10. ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 

Φορητός εκτοξευτής απολυμαντικού υγρού, τύπου Decofog”.

Ατομική καμπίνα απολύμανσης, με διάταξη ανάμιξης του απολυμαντικού υγρού στο νερό και θέρμανσης του νερού καταιωνισμού, τύπου EPD PLUS”.

Κοντέινερ απολύμανσης, για την απολύμανση προσωπικού, οπλισμού, οχημάτων και εδάφους,  τύπου MPD-100”.

Το ελληνικό απολυ­μαντικό διάλυμα νέ­ας γενιάς που εξουδε­τε­ρώνει και τα σπόρια και τις τοξίνες, τύπου AN-TITOXIN”.

  

11. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΥΜΑΤΩΝ («Απώλειες Υγείας», ΑΥ) ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

 

Σάκος μεταφοράς μη μολυσμένου τραυματία μέσα από μολυσμένο έδαφος, τύπου VBS-93”.

Στεγανό νοσοκομειακό όχημα μεταφοράς 4 μολυσμένων από ΠΒΧ ουσίες θυμάτων.

Στεγανό νοσοκομειακό κον­τέινερ μεταφοράς 20 μολυσμένων από ΠΒΧ ουσίες θυμάτων.

Σύστημα απομόνωσης ασθενούς μολυσμένου με αερόφερτες ΒΠΟ, τύπου TB-77”.

 

12. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ

 

Ανυψούμενος επί οχήματος μετεωρολογικός ιστός μέτρησης κατεύθυνσης και ταχύτητας ανέμου, θερμοκρασίας, υγρασίας και βροχόπτωσης, για την εκπόνηση του νέφους διασποράς.

Πρόγραμμα υπολογισμού της διασποράς του σύννεφου της τοξικής ουσίας, αναλόγως χημικής, βιολογικής ή πυρηνικής επίθεσης ή βιομηχανικού ατυχήματος, με ορολογία και τρόπο υπολογισμού κατά ΝΑΤΟ, τύπου NBC ANALYSIS”.

Μοντέλο κρίσιμης περιοχής πόλης για εξέταση κατάστασης.