Εκπαιδευτική δραστηριότητα
Home

 

                  

Αξιοποιώντας την επιστημονική της εμπειρία στον τομέα της, και με βάση την αρχή της υποστήριξης του πελάτη μετά την πώληση, η ΒΙΑΝΑ άρχισε να λειτουργεί από το 1995 στις εγκαταστάσεις της και ένα πρωτοποριακό Εκπαιδευτικό Κέντρο 450m2, με Αίθουσα Διδασκαλίας, Αίθουσα Εξάσκησης, Θάλαμο Αερίων και Υπόστεγο Εξωτερικών Ασκήσεων (ύψους 4,5 μέτρων, για την είσοδο και από κοινού εκπαίδευση και με διασωστικό όχημα του ΠΣ κλπ).

 

Το Κέντρο αυτό καλύπτει με πλήρη επιτυχία την ουσιαστική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση:

  •        των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,

  •         των υπεύθυνων Πολιτικής Άμυνας (ΠΣΕΑ) και

  •        των Τεχνικών Υγιεινής και Ασφάλειας της Χημικής Βιομηχανίας

στα θέματα Μέτρησης Τοξικών Αερίων, Προστασίας Αναπνοής, Διάσωσης και Προστασίας Περιβάλλοντος από τοξικές ουσίες.

 Κατωτέρω σας παρουσιάζουμε μία σειρά από τις εκπαιδευτικές αυτές εγκαταστάσεις:

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Αίθουσα διδασκαλίας 30 ατόμων, με όλα τα εποπτικά μέσα.

Εκπαίδευση στη χρήση προσωπίδων και φίλτρων, σε τάξεις αξιωματικών του ΕΣ.

 

 

ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΕΡΙΩΝ

                                                                                     

Ο θάλαμος Αερίων, με σήραγγα έρπησης εντός αυτού και με δυνατότητα χρήσης και δακρυγόνων.

Άσκηση μέσα στον Θάλαμο Αερίων, με προσομοίωση καπνού πυρκαγιάς και χρήση βαριάς προστασίας αναπνοής (αναπνευστικές συσκευές).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

 

Δεξαμενή με υπόγειο φρεάτιο για άσκηση καθόδου και διάσωσης εγκλωβισμένων.

Το υπόγειο φρεάτιο στο βάθος της δεξαμενής, για άσκηση με χρήση και καταδυτικής συσκευής.

                                                                             

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ

 

Επίδειξη ανίχνευσης χημικών εξ’ αποστάσεως με τον ανιχνευτή τηλεμέτρησης RAPID και παρουσίαση των ενδείξεών του σε εκπαιδευτική οθόνη.

Ασκήσεις απολύμανσης με εκτοξευτή DECO­FOG,  με ομάδα της ΟΥΜ (για την ανίχνευση χη­μικών και ραδιενεργών ουσιών χρησιμοποιούνται ουσίες με χαμηλό επίπεδο επικινδυνότητας).

Άσκηση απολύμανσης στην πτυσσόμενη καμπίνα EPD PLUS, με ομάδα των ΠΣΕΑ.

Άσκηση απελευθέρωσης εγκλωβισμένου από γκρεμισμένο κτίριο.