Βιομηχανικά
Home

 

                  

δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ

Η εταιρεία μας παράγει με επιτυχία και βιομηχανικές προσωπίδες και φίλτρα, τόσο ολοκλήρου προσώπου με πανοραμική ομματοθυρίδα, όσο και ημίσεως προσώπου. Για τα ανωτέρω προϊόντα της η ΒΙΑΝΑ χρησιμοποιεί τις τελευταίες τεχνολο­γικές εξελίξεις και επιτυγχάνει και πολύ υψηλή  ΕΠΑ (Ελληνική Προστιθέμενη Αξία), εξασφαλίζοντας έτσι νέες θέσεις εργασίας.

Προσωπίδα ημίσεως προσώπου
με διπλά «κουμπωτά» φίλτρα.

Προσωπίδα ολοκλήρου προσώπου
με κοχλιούμενο φίλτρο.