Αντίδοτα για ΧΠ Ουσίες
Home

 

                  

γ. ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

 

Σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών αναπτύξαμε την αλοιφή ANTIGAS για την αντιμετώπιση των χημικών ουσιών που επενεργούν και δια του δέρματος (ως διάδοχο της αγγλικής αλοιφής BAL του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου), και ιδίως των καυστικών (υπερίτη) και των αερίων νεύρων (σαρίνη).

Η αλοιφή αυτή δρά επίσης και προληπτικά και ανεπτύχθη και σαν οφθαλμική. Έτσι έχει εξασφαλίσει παγκόσμια τεχνολογική πρωτοπορία.  Η αλοιφή ANTIGAS ενεργεί σαν φραγμός που κατακρατά και εξουδετερώνει επάνω στο δέρμα τα καυστικά αέρια και τα αέρια νεύρων. Επίσης δρά θεραπευτικά επάνω στο προσβεβλημένο δέρμα επειδή περιέχει συστατικά για τη θεραπεία του εγκαύματος και την ανακατασκευή του δέρματος. Με τις αλοιφές αυτές εφοδιάσθηκαν τα Σώματα Ασφαλείας και οι ΕΔ της χώρας μας για την προστασία τους κατά τη διάρκεια των ΟΑ 2004. Η αποτελεσματικότητα της αλοιφής αυτής έναντι αερίων δέρματος («αέρια μουστάρδας», υπερίτης) αποδεικνύεται και από το κάτωθι πείραμα:

ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Στο πείραμα αυτό χρησιμοποιούνται δύο αυτιά χοίρου (έχουν παρόμοιες ιδιότητες με το ανθρώπινο δέρμα). Το αριστερό αυτί επαλείφθηκε με ANTIGAS και εν συνεχεία και τα δύο αυτιά μολύνθηκαν με υπερίτη.

ΜΕΤΑ 6 ΩΡΕΣ

6 ώρες μετά, το μη επαλειμμένο αυτί αρχίζει να συρρικνώνεται, ενώ το επαλειμμένο αυτί παραμένει ανέπαφο, παρ’  ότι η ποσότητα του θειούχου υπερίτη σε αυτό ήταν 20 φορές μεγαλύτερη!

ΜΕΤΑ 24 ΩΡΕΣ

24 ώρες μετά, το μη επαλειμμένο αυτί παρουσίασε τραύματα στις στιβάδες, ολοκληρωτική απώλεια σταθερότητας και μείωση μεγέθους, ενώ το επαλειμμένο αυτί παραμένει ανέπαφο!

 

Επίσης αναπτύξαμε και το απολυμαντικό διάλυμα ANTITOXIN που μπορεί να απολυμαίνει τον στρατιώτη εντός δύο λεπτών τόσο από τις ΧΠΟ όσο και από τις ΒΠΟ.

Σε ό,τι δε αφορά τις ΒΠΟ το διάλυμα ANTITOXIN είναι σε θέση να διασπά εντός δύο λεπτών και τα σπόρια των μικροβίων και να καταστρέφει και τις τοξίνες τους, κάτι που δεν επιτυγχάνεται σε τόσο μικρό διάστημα από κανένα άλλο απολυμαντικό μέσο! 

Η αξιοπιστία του διαλύματος ANTITOXIN αποδεικνύεται εύκολα και με το παρακάτω εργαστηριακό πείραμα, που χρησιμοποιήθηκαν σπόρια μικροβίων (Bacillus Subtilis) και που δείχνει πολύ παραστατικά την διάσπαση του κελύφους των σπορίων του διαλύματος:  

ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Αιώρημα σπορίων Bacillus Subtilis εγχύεται σε δύο δίσκους (η χημική συμπεριφορά των μεμβρανών των σπορίων είναι σε όλα τα σπόρια η ίδια)

ΕΓΧΥΣΗ ANTITOXIN

Στο αριστερό δείγμα προστίθεται διάλυμα ΑΝΤΙΤΟΧΙΝ για την αδρανοποίηση των σπορίων: το ΑΝΤΙΤΟΞΙΝ αποσυνθέτει τις μεμβράνες τους εντός 2 λεπτών.

 

ΕΓΧΥΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΟΥ

Για την απόδειξη του αποτελέσματος προσθέτουμε Διοξείδιο του Σεληνίου (SeO2) μετά από 2 λεπτά και στα δύο δείγματα: Εκεί όπου έλαβε χώρα η αποσύνθεση των μεμβρανών των σπορίων θα αναπτυχθεί κόκκινο χρώμα (από την αντίδραση των λιπιδίων με το Σελήνιο).

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΣΠΟΡΙΩΝ

Πράγματι στο αριστερό δείγμα αναπτύσσεται το κόκκινο χρώμα του συμπλόκου μεταξύ του Σεληνίου και των λιπιδίων των μεμβρανών που προέρχονται από τα νεκρά σπόρια. Αντιθέτως το δεξιό αιώρημα σπορίων παρέμεινε άχρωμο.

Και τα δύο αυτά απολυμαντικά μέσα έχουν εφοδιασθεί με Αριθμό Ονομαστικού κατά ΝΑΤΟ (NSN). Έτσι με δική μας τεχνολογία και σε αυτόν τον τομέα  εξασφαλίζουμε την πλήρη κάλυψη του Στρατού μας καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας, Πολιτικής Άμυνας κλπ έναντι της απειλής του χημικού πολέμου.  

Παράλληλα το «πλήρες σετ» έναντι ΠΒΧ Πολέμου, με ελληνικής τεχνολογίας:

  •    προσωπίδα,

  •    φίλτρο,

  •    στολή και

  •    απολυμαντικά μέσα,